Ulrika Emanuelsson: Arctic
Yule & Arctic Elements
(Diskantkör SSAA)

54kr

Finns i lager

Artikelnr: GE13139


Beskrivning

Ulrika Emanuelsson bjuder på trallvänlig jojk med rytmiska inslag med en text som har kommit fram genom en workshop tillsammans med Arctic Light- en scenisk vokalgrupp för unga tjejer i Norrbotten, och har därefter sammanställts av ensemblens konstnärliga ledare Susanna Lindmark. 
Som ett komplement har Ulrika lagt till en jultrall, Arctic Yule med klassiska julsånger sammanflätade i samma jojkstil och som går att framföra separat eller tillsammans med Arctic Elements.

Ulrika Emanuelsson: Arctic Yule & Arctic Elements (Diskantkör SSAA)

54kr

Finns i lager

Artikelnr: GE13139


Beskrivning

Ulrika Emanuelsson bjuder på trallvänlig jojk med rytmiska inslag med en text som har kommit fram genom en workshop tillsammans med Arctic Light- en scenisk vokalgrupp för unga tjejer i Norrbotten, och har därefter sammanställts av ensemblens konstnärliga ledare Susanna Lindmark. 
Som ett komplement har Ulrika lagt till en jultrall, Arctic Yule med klassiska julsånger sammanflätade i samma jojkstil och som går att framföra separat eller tillsammans med Arctic Elements.

Ulrika Emanuelsson: Arctic Yule & Arctic Elements (Diskantkör SSAA)

54kr

Finns i lager

Artikelnr: GE13139

Visat 111 gånger


Beskrivning

Ulrika Emanuelsson bjuder på trallvänlig jojk med rytmiska inslag med en text som har kommit fram genom en workshop tillsammans med Arctic Light- en scenisk vokalgrupp för unga tjejer i Norrbotten, och har därefter sammanställts av ensemblens konstnärliga ledare Susanna Lindmark. 
Som ett komplement har Ulrika lagt till en jultrall, Arctic Yule med klassiska julsånger sammanflätade i samma jojkstil och som går att framföra separat eller tillsammans med Arctic Elements.